Dolores Bordon

Biography

Is een kunstenares uit het Brusselse die er in slaagt om afhankelijk van het moment en van zingeving haar figuren abstract te maken en omgekeerd. In haar schilderijen, primeert de kleur en fantasie. Ze schept wanorde en creert tegelijk een fantasiewereld. ‘Ik schep mijn wereld zoals ik mijn leven leef, in constante evolutie van deze maatschappij en in een altijd veranderende wereld. Het belangrijkste is om verbazing te blijven wekken. Haar werk evolueert en wijzigt naar gelang de ontmoetingen en lezingen die ze bij woont en die haar brein beïnvloeden, haar zeker of onzeker maken

Artworks in the gallery